NL – Sonderland is een collectief van jonge journalisten, fotografen, cinematografen, grafische ontwerpers, illustratoren en wetenschappers die op een nieuwe manier non-fictie willen brengen. Non-fictie die niet vertrekt vanuit dagelijkse actualiteit, maar dieperliggende structuren onderzoekt.

We vinden zelfreflectie, geduld en een grensoverstijgend karakter belangrijk om de juiste vorm voor het juiste verhaal te ontwikkelen.

Vanaf mei 2018 publiceren we driemaandelijks een multimediaal themanummer. We breiden ons aanbod traag maar zeker uit, zonder in te boeten aan kwaliteit.


EN – Sonderland is a collective of young journalists, photographers, cinematographers, graphic designers, illustrators and scientists who strive to discover new ways of creating non-fiction. Non-fiction rooted not in daily current events, but in the deeper structures underpinning those events.

Sonderland believes introspection, patience and a willingness to transcend national borders are the most valuable tools to create the right form for the right story.

Starting in May 2018, we will publish a thematic multimedia issue every three months. We hope to gradually expand our offer, without compromising on quality.